Gromadzimy informacje w różnych formatach, w tym dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO – art. 4.1).

Dane osobowe, które posiadamy, identyfikują Państwa jako użytkownika.

Przetwarzamy Państwa dane z różnych powodów. Najważniejsze jest to, że są one niezbędne do korzystania z jednej z naszych funkcji lub usługi, chociaż istnieją inne powody, takie jak chęć udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników oraz wysyłka grupowych kubków.

Gromadzimy państwa dane na różne sposoby:

Informacje przekazywane przez użytkowników:

Podawane dane osobowe takie jak nazwisko, imię i, w stosownych przypadkach, adres e-mail i / lub numer telefonu (dane identyfikacyjne);

Dane osobowe, które użytkownicy przekazują nam, wysyłając zgłoszenie, kontaktując się z nami

Dane osobowe przekazane nam w trakcie korespondencji telefonicznej, drogą elektroniczną lub w inny sposób.

Informacje pochodzące z innych źródeł: możemy również uzyskać informacje o użytkownikach z innych źródeł, takich jak dane Open Data udostępnione przez Facebook.

Informacje zbierane automatycznie: automatycznie rejestrujemy informacje o użytkownikach, ich komputerach, urządzeniach mobilnych, gdy wchodzą oni na naszą Stronę: publiczne adresy IP, wersje systemu operacyjnego, typy przeglądarek, języki przeglądarek, strony naszych Witryn, do których użytkownicy posiadają dostęp, czas spędzony na stronie naszej Witryny, czas dostępu i informacje o twoim użyciu i działaniach na naszej Witrynie (dane logowania i nawigacji). Zbieramy tego rodzaju dane na temat użytkowników za pomocą plików cookie (patrz poniżej).

Prosząc o podanie danych osobowych w celu umożliwienia pełnego dostępu do witryny www.privefreenight.com, dostępu do story do portalu lub dowolnej usługi platformy, niektóre informacje, które należy wypełnić, będą uważane za obowiązkowe, ponieważ będą dotyczyć danych, których potrzebujemy do świadczenia danej usługi, lub w celu umożliwienia dostępu do tej funkcji. W związku z tym, jeżeli użytkownik zdecyduje się na nieudostępnienie nam tych danych, możliwe, że jego rejestracja nie uda się lub że nie będzie mógł korzystać z tych usług lub funkcji.

Zbieramy i/lub przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

Zarządzanie rejestracją jako użytkownika ;
Zapewnienie użytkownikom dostępu do treści i usług Witryn;
Ocena rejestracji użytkownika lub jego zapytań o nasze usługi;
Świadczenie wymaganej usługi, zarządzanie nią i kontakt z użytkownikiem w sprawie jego konta;
Odpowiedź na komentarze i zapytania oraz zapewnienie obsługi klientów;
Wysyłanie informacji, powiadomień o aktualizacjach, wiadomości pomocy i administracji;

Udostępniamy dane użytkowników usługodawcom, którzy pomagają nam lub zapewniają niezbędne wsparcie, niezależnie od tego, czy wchodzą oni w skład naszej grupy, czy są współpracownikami zewnętrznymi, z którymi zawarliśmy umowę, a także niezależnie od tego, czy ich siedziby znajdują się w Unii Europejskiej firmie, czy poza nią. Te osoby trzecie nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych w zakresie niezbędnym do umożliwienia nam świadczenia usług, są zobowiązane do przestrzegania naszych wyraźnych wytycznych i do przestrzegania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

Odbiorcami naszych danych osobowych są również: nasze działy wewnętrzne kompetentne w zakresie przeprowadzania wyżej wymienionych zabiegów.

Możemy również udostępniać dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania prawne i postępowania prawne, w tym ze strony władz publicznych i rządowych, w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania.